ผลิตภัณฑ์

ไฮโดรลิก รุ่น FBH-01

เครื่องนี้เป็นตัวทดสอบความแข็งของโลหะ ที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่ขนาดของหน่วยหลักที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอื่น ๆ สามารถวัดความเที่ยงตรงได้สูง แม้แต่บนพื้นผิวที่ชักเงาด้วยวัสดุที่ผ่านการอบมา หน่วยนี้โดยปกติใช้กับวัสดุที่หล่อขึ้นรูป วัสดุที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างรางรถไฟ