ผลิตภัณฑ์

เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwellดิจิตัล / FR-e ซีรีย์

เครื่องมือการแปลงฟังชั่นมาตรฐานของความแข็ง การให้คำตัดสิน ผ่าน-ตก พร้อมฟังชั่น เริ่มการโหลดอัตโนมัติ แป้นปฏิบัติการพร้อมด้วยข้อมูลจำเพาะในปฏิบัติการยอดเยี่ยม: เครื่องมือฟังชั่นมาตรฐานในการแปลงค่าความแข็ง การให้คำตัดสิน ผ่าน-ตก – การโหลดอัตโนมัติและความทนทาน แป้นปฏิบัติการยอดเยี่ยมของโหมดเครื่องมือวัดพลาสติก