ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความแข็งVickers FV-100 / FV-300 / FV-800

นับเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ต่อวิวัฒนาการคุณสมบัติของวัสดุในทางกล เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างกว้างขวาง วิธีการทดสอบห้าอย่างของ HV · HK · HBS · HBW · Kc สามารถเลือกใช้ได้เพียงแต่สัมผัสเดียวบนแป้นจอสัมผัส ซีรีย์ทั้งหมดที่นำมาใช้จะมีคู่มือ / ระบบอัตโนมัติของสองแบบของระบบแท่นคู่ การทดสอบจำนวนน้ำหนัก ชนิด A คือ 9.807N (1 kgf) -490.3N (50 kgf) -ชนิด B คือ 2.942N (0.3kgf) -294.2N (30kgf)