ผลิตภัณฑ์

เครื่องทดสอบแบบไมโครอัตโนมัติเต็มเครื่องทดสอบความแข็ง Vickers

“มีวิวัฒนาการมากขึ้น” คือระบบความฉลาดชั้นสูงเพิ่มเข้ามาในฟังชั่นการรับรู้ถึงรูปแบบของตัวอย่างด้วยความเร็วสูง ซึ่งจะพัฒนาพลังในการอ่าน เป็นหุ้นส่วนตัวทดสอบที่น่าไว้วางใจมากยิ่งขึ้น!! อันเป็นวิธีเข้าใกล้ไปยังสายตาและสมองของมนุษย์