ผลิตภัณฑ์

เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Shore

เครื่องนี้ยอมให้มีการตกลงมาอย่างอิสระของค้อนเพชรที่ความสูงคงที่ จากพื้นผิวที่ทดสอบชิ้นงาน แรงต้านของความสูงของสิ่งที่จงใจมาเปรียบเทียบความแข็งของชิ้นงานที่ทดสอบจากความสูงและความต่ำ ย่านของความแข็งที่ขึ้นต่อกันอยู่ในหน่วยความจำที่คุณสามารถนำไปวัดได้ ปฏิบัติการทำได้ง่ายมากและในเวลาอันสั้นในการที่จะทำการวัดให้เป็นไปได้ น้ำหนักของค้อนก็ยังสามารถตรวจร่องรอยในส่วนที่เหลืออยู่บนชิ้นงานเป็นค่าความแข็งที่ถูกต้องและ มันยังสามารถปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่บางหรือบางกว่าในการทดสอบชิ้นงานที่เสร็จสิ้นการทดสอบ อีกด้วย