ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดกำลังแรงชนิดวงสปริง

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องทดสอบและตรวจสอบวัสดุ การสอบเทียบของโหลดเซลล์วัดน้ำหนัก ฯลฯ มวลหรือกำลังทั้งหมดของภาระที่ใช้กับโครงสร้างหรือภาระนั้นเอง เป็นการวัดที่เที่ยงตรงของนิวตัน มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งใช้โดยทั่วไป คือ ฮิสเตอริซิส มันเป็นอุปกรณ์ทดสอบภาระการยืดหยุ่นที่เยี่ยมยอด การวัดแรงสปริงรูปวงแหวน (ห่วงวัดกระแสไฟฟ้า) เป็นการสะท้อนกลับจำนวนของภาระที่ใช้ในการอ่านด้วยหน้าปัดการวัดที่มีความเที่ยงตรงสูง ออกแบบมาเพื่อวัดภาระ มันเหมาะสมในการเริ่มต้นวัดที่ 500 kN, 50 tf และของภาระที่ต่ำต่อไป