ผลิตภัณฑ์

Rupuseru

จำนวนของการสะท้อนของอัตราความสามารถ ซึ่งมีประมาณ 20 เท่าในขณะที่เปรียบเทียบกับเซลล์ภาระโดยทั่วไปโดยเป็นชนิดรูปร่างของสปริง (ชนิดการเสียรูปขนาดใหญ่เท่านั้น) ลักษณะเฉพาะ
-00, 0.5 ระดับที่สอดคล้องกัน –  อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ไดรฟ์แบตเตอรี่ที่สอดคล้องกัน – ทิศทางภาระ: การกดอัดเท่านั้น