ผลิตภัณฑ์

เครื่องออโต้อีคเวชั่น รุ่น FBH-L2

เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องทดสอบความแข็งที่วัดความถูกต้องแบบพิเศษของ Brinell เครื่องนี้เป็นการวัดเพิ่มในเรื่องความทนทาน ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นกลไกน้ำหนักที่เป็นเอกลักษณ์ สำหรับการวัดอันเป็นการประหยัดการทำงานในการปฏิบัติการวัด อันเป็นจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพแห่งความพยายามในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น

คุณลักษณะ
ลดการทำงานโดยการสร้างระบบการรีเซสอัตโนมัติ
มันจะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยการใช้โหมดการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีความแตกต่างระหว่างสภาพการทดสอบโดยบุคคลในการควบคุมอัตโนมัติ
โครงสร้างของวัตถุที่ดีที่สุดคือวัสดุหยาบ
การทดสอบแรง 4903N (500kgf) ~ 29420N (3000kgf) โดยน้ำหนักสามารถตั้งได้ตามความต้องการได้ถึง 11 ขั้นขึ้น โดยทั่วไปตั้งที่ 7 ขั้น