ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือขยายจากดิจิตัลมาอะนาล๊อก

แรงต้านทานเข้าและออก

อัตรการออก

กระแสไฟฟ้าที่ใช้

ขนาดของภาระเคสที่ขยาย

350 Ω

1.5 mV / V

10 V

(H) 430, (W) 177, (D) 330

รายละเอียดลักษณะ
① การวัดกำลังขยาย x1 (100%), x2 (50%), x5 (20%), x10 (10%), x20 (5%), x50 (2%)
เคสของ ※ แรงกดดันเซลล์ และย่านการสับด้วยความถูกต้องของกระบอกตุ้มน้ำหนักเอง จึงทำให้มันแคบลง
② การวัดแม่เหล็กไฟฟ้า ตอบสนองต่อสเกลของแต่ละย่าน 1/2500
③ ฟังชั่นการสับเปลี่ยนย่านโดยอัตโนมัติ เมื่อการสลับให้ทดสอบแรงจากที่เพิ่มขึ้นลงไปยังการเพิ่มกำลังขยายในระดับที่ต่ำ สามารถตั้งในแต่ละย่านที่เต็ม
จากร้อยละ 99 ไปยังร้อยละ 70
กำลังทดสอบการสอบเทียบ กดปุ่มสัมผัสเดียว (ไฟฟ้า)
⑤ การสอบเทียบการทดสอบแรง แรงดึง และ ความกด
⑥ การปรับไปที่จุดศูนย์ สัมผัสเดียว
⑦ สัญญาณออกของกำลังทดสอบ แอนะล๊อก ± DC 0 V ~ 5 V (แม่เหล็กไฟฟ้าไม่จำกัด)
⑧ เอาท์พุทภาระเกิน 105% ของแต่ละย่านสเกล (ไม่มีไฟฟ้าออกมาในการสัมผัส)
อุปกรณ์การแสดงผลค่ากำลังทดสอบ (ค่าภาระ)
รูปแบบการแสดงผล การแสดงผลดิจิตัลโดย LED
หน่วยการแสดงผล mN, N, kN (specified by) gf, kgf, TF (as specified)

การติดตามข้อมูล

ฟังชั่นการแสดงผลการทดสอบสูงสุด (การค้างค่าสูงสุด) – ตัวเลือกฟังชั่นการตรวจจับรอยแตก (สามารถกำหนดความไวได้)

ความเที่ยงของการวัดการทดสอบแรง

ภายใน ± 1% ของค่าที่ชี้ไว้ (ในย่านที่ใช้อัตราเซลล์ภาระ 1/1 ~ 1/200)
ในกรณีของแรงกดดันเซลล์ มันจะขึ้นกับความเที่ยงตรงของกระบอกดัน
ในกรณีของเซลล์ภาระ มันจะขึ้นกับความเที่ยงตรงของเซลล์ภาระ
ความเที่ยงของตัวชี้นี้
– ภายใน 0.1 % ของอัตราเต็มรูปแบบ
อัตราเต็มรูปแบบที่มาถึง (ประมาณ 30 วินาที / เต็มสเกล) และ ตัวชี้นำขับเคลื่อนมอเตอร์ DC ขนาดเล็ก ที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยมือที่ติดตั้ง – ขึ้นกับรุ่นและผู้ผลิตของโครงสร้างของเครื่องทดสอบไฮโดรลิกที่แตกต่างกันไปเนื่อง

ความเที่ยงของตัวชี้นี้

- ภายใน 0.1 % ของอัตราเต็มรูปแบบ
อัตราเต็มรูปแบบที่มาถึง (ประมาณ 30 วินาที / เต็มสเกล) และ ตัวชี้นำขับเคลื่อนมอเตอร์ DC ขนาดเล็ก ที่ขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยมือที่ติดตั้ง – ขึ้นกับรุ่นและผู้ผลิตของโครงสร้างของเครื่องทดสอบไฮโดรลิกที่แตกต่างกันไปเนื่อง

อื่นๆ
ภาระที่ออกมาจากภายนอก ※ ตัวเลือกต่างๆ เอาพุทดิจิตัล RS232C เอาพุท
ภายนอกจากการควบคุมสัญญาณ ※ ตัวเลือกต่าง ๆ การวัดแรงขยาย การปรับจุดศูนย์ การตั้งค่าใหม่ของการสอบเทียบการทดสอบแรง (การค้างค่าสูงสุด)
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่ตั้ง อุณหภูมิ 5 ℃ ~ 40 ℃ ความชื้น 20% ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัว)
แหล่งจ่ายไฟ AC 100 V ± 10% (50/60 Hz)
การใช้พลังงาน ประมาณ 50 VA