ผลิตภัณฑ์

เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwellแอนะล็อก /3R

มิเตอร์วัดความแข็งนี้มีระยะการวัดที่สั้นและยังคงใช้การได้อย่างง่ายดายอีกด้วย มีการใช้เครื่องนี้โดยทั่วไป โดยการลดระยะการวัดความแข็งมันก็จะเปลี่ยนสเกลไปด้วย ความแข็งอย่างมากของคาร์ไบด์ซีเมนต์จนไปถึงพลาสติกที่นุ่มอย่างมาก คุณสามารถมีพิกัดการวัดได้กว้างขวางมาก