ผลิตภัณฑ์

เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwellแอนะล็อก / FR-1AN

ข้อมูลจำเพาะ:

  • ชนิดเกจแบบหน้าปัด / ชนิดไฟฟ้าและน้ำหนักมาตรฐาน: 98.07N (10 kgf)
  • ทดสอบน้ำหนัก: 588.4N (60kgf) 980.7N (100kgf) 1471N (150kgf)
  • วิธีการควบคุมน้ำหนัก : อัตโนมัติ (วาง – ค้างไว้ – ปล่อย)